Posts in RESEARCH PROJECT
ENQUESTA PARTICIPACIÓ I GÈNERE A BCN 2017

El projecte “Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtes a la ciutat de Barcelona", encarregat pel Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona l'octubre de 2017. Té la finalitat de millorar el coneixement de la realitat participativa política i social de les barcelonines i barcelonins, i així poder impulsar polítiques públiques que potenciïn i millorin la participació -efectiva i en igualtat de condicions- de totes les persones que integren la ciutat.

Read More