ENQUESTA PARTICIPACIÓ I GÈNERE A BCN 2017

Aquesta enquesta s’emmarca dins del projecte “Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtes a la ciutat de Barcelona", encarregat pel Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona l'octubre de 2017.

Té la finalitat de millorar el coneixement de la realitat participativa política i social de les barcelonines i barcelonins, i així poder impulsar polítiques públiques que potenciïn i millorin la participació -efectiva i en igualtat de condicions- de totes les persones que integren la ciutat.

Partint de la diagnosi que acompanya els indicadors del Pla de Justícia de Gènere. Els resultats sobre la Participació política, social i tecnològica, ens indiquen que la participació tant institucional com no institucional és un espai generalment copat pels homes, i que el privilegi de divisió sexual del treball fa que els homes tinguin una dimensió pública mes marcada. Entenem que el primer pas per millorar la participació femenina és proporcionar, mitjançant l’anàlisi de dades, una contra narrativa en la que es reconeguin les característiques de participació de les dones, i les barreres derivades de la composició desigual del treball i de la cultura masculina de participació que invisibilitza la veu de les dones.